Wie en wat is Wijkraad Mayersloot-West?

Als wijkraad zijn we een officiŽle vereniging, die zich als doel heeft  gesteld om met een brede vertegenwoordiging van de wijkbewoners het algemeen belang te behartigingen.

Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk, het verbeteren van de  kwaliteit van de leefomgeving in de wijk en het bewaken van veiligheids en milieuaspecten

Dit zijn enkele doelstellingen die in de statuten van de vereniging staan. Om dit alles te bereiken hebben we actieve leden nodig in welke vorm dan ook.

Als lid bent u bijvoorbeeld al actief als u de jaarlijkse bijdrage van € 5,- aan onze penningmeester overmaakt naar:

IBAN nummer: NL41RABO 0310.867.827, graag uw adres erbij vermelden of via een bankmachtiging die via de penningmeester waarmee u onze Wijkraad steunt in haar activiteiten, of u kunt natuurlijk ook lid worden via: penningmeester@mayerslootwest.com

U kunt ook bij elke openbare wijkraadvergadering aanwezig zijn, hier wordt op ongedwongen sfeer de agendapunten besproken.

Heeft u interesse wensen of ideeŽn kom dan gerust naar de eerstvolgende vergadering.

De voorzitter van Wijkraad Mayersloot-West

Dorpsbeheerder

In Langedijk er is een dorpsbeheerder actief. De dorpsbeheerder is mevrouw Marlies Maat.   Zij is van maandag t/m vrijdag bereikbaar via telefoonnummer:

0226-334433 of via e-mail: dorpsbeheerder@gemeentelangedijk.nl

Logo wijkraad MSW 2009 incl banner

Volg ons op