Nieuwe penningmeester gezocht

De huidige penningmeester wil na 9 jaar beheer van de financiën van de Wijkraad zich met andere zaken gaan bezig houden.

Als je denkt geschikt te zijn voor deze vrijwilligers-job, dan kan je je  bij ondergetekende melden om in korte lijnen te horen wat deze functie  met zich meebrengt.

Het gaat om ongeveer 280 leden, waarbij automatisch via Euro incasso wordt geďncasseerd.

Hiervoor wordt een ledenadministratie bijgehouden, deze ledenadministratie vergt ongeveer 2 tot 3 uurtjes per maand.

Daarnaast ga je onderdeel uitmaken van het bestuur van de Wijkraad  Mayersloot-West. Dit bestuur vergadert ongeveer 3 keer per jaar.

Voor wie het wat lijkt, graag melden bij:

De heer Kees Touw

Schildersloot 34

1721 HP Broek op Langedijk.

Tel.: 0226-320381 of 06-57854471

E-mail: penningmeester@mayerslootwest.com

Jeugdvoetbaltoernooi Mayersloot-West zoekt versterking

Op zaterdag 6 juli a.s. zal voor de vijftiende keer het jeugdvoetbaltoernooi in de wijk Mayersloot-West gehouden worden.

De organisatoren, Hans Stoop en René Vagevuur, zijn al weer enthousiast begonnen met de voorbereidingen.

Binnenkort zullen alle basisschoolleerlingen geďnformeerd worden over dit toernooi op het kunstgrasveld aan de Bosgroet in Zuid-Scharwoude.

Aan het evenement doen jaarlijks ongeveer 200 kinderen mee en dat brengt veel levendigheid in de wijk.

Het bestuur van de Wijkraad Mayersloot-West wil natuurlijk dat dit toernooi nog vele jaren zal bestaan en zoekt naar mensen die mee willen helpen bij de organisatie van het toernooi.

Hans Stoop die de afgelopen 10 jaar met veel passie en inzet toernooileider was, heeft aangegeven er na dit jaar mee te willen stoppen. Wij zijn op zoek naar mensen die samen met René het jeugdvoetbaltoernooi willen voortzetten, want zo’n groots evenement mag niet verloren gaan voor onze jeugd.

Dus heeft u affiniteit met de jeugd én voetbal, houdt u van organiseren en woont u in (of in de buurt van) Mayersloot-West neemt u dan contact met ons op via secretaris@mayerslootwest.com, of met Hans of René.

Logo wijkraad MSW 2009 incl banner

Volg ons op