Mag ik u voorstellen aan wijkraad Mayersloot-West

Voorzitter

De heer Frank Bonsel

voorzitter@mayerslootwest.com

 

Webmaster/ bestuurslid

De heer Mauri Boulos

webmaster@mayerslootwest.com

Penningmeester

De heer Kees Touw

penningmeester@mayerslootwest.com

 

Rommelmarkt

Mevrouw Martha Wiersma

rommelmarkt@mayerslootwest.com

Secretaris

 Mevrouw Jannie Janssen

secretaris@mayerslootwest.com

 

Sport

De heer René Vagenvuur

sport@mayerslootwest.com

Beleidsplan Wijkraad MSW 2017-2022

Logo wijkraad MSW 2009 incl banner

Volg ons op