Kort verslag Wijkschouw Kuipersgroet en omgeving.

De gemeente had aangekondigd dat zij op 23 mei om 16.00 uur een wijkschouw wilde houden bij de Amelsgroet, Kuipersgroet, Kooigroet, Bosgroet en Troostesgroet.

Aanwezig waren zo’n 20 omwonenden en de dorpsbeheerder  Marlies Maat, de wijkagent Linda Manshanden en de voorzitter Van de wijkraad Frank Bonsel.

Uit het concept-verslag dat we gekregen hebben, blijkt dat aan veel punten al gewerkt wordt.

Zo was er bijvoorbeeld de klacht van de bewoners aan de Bosgroet tegenover de Binding over de bijna terreur van de meeuwen die nestelen op het gemeentehuis en het platte dak van de Binding. Het blijkt dat ook de gebruikers van de Binding overlast ervaren. De gebouwenbeheerder van de gemeente zal hier verder actie op ondernemen.

Voor de afdeling groenbeheer kwamen een aantal punten aan de orde zoals:

  • Het zicht vanuit de Kooigroet en de Vadersgroet op het fietsverkeer op het Bindingspad is slecht. (Daar is inmiddels gesnoeid)
  • De gemeentetuinen aan de Bosgroet worden slecht onderhouden en staan vol onkruid. De groenbeheerder denkt nu aan of “blokkerend” maaien, of leeghalen gras inzaaien.
  • Kan er een bollenmengsel in het gras langs de Amelsgroet geplaatst worden?
  • Er staat veel onkruid o.a. bij het plateau aan het eind van de Kuipersgroet
  • Sommige struiken worden kaalgevreten door de rupsen. Kunnen die niet vervangen worden door een ander type dat minder gevoelig is.

De afdelen wegen/verkeer gaat kijken of er wat te doen is aan  de gevaarlijke oversteek over de Amelsgroet tussen de Kuipersgroet en de Kooigroet. Daar is een rollatorafrit/stoep en die is door geparkeerde auto’s erg onoverzichtelijk.

Wat ook naar voren kwam is dat bewoners overlast ervaren van hun buren:

  • Een veel te volle tuin waardoor de schuttingen kapot gaan
  • Parkeren in de berm, waardoor bewoners niet meer uit de parkeerplaats kunnen.
  • Het penhuisje op de Tijmensgroet (Tijmensgroet 2)  is slecht verlicht waardoor de jeugd overlast veroorzaakt.
  • Caravan staat te lang op straat of wordt in de groenstrook geparkeerd

Belangrijk is bij deze laatste punten dat buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanspreken op eventuele misstanden.

 

Frank Bonsel

Voorzitter van Wijkraad Mayersloot-West

 

Schrijf u nu in voor de zonnepanelen op Buiten Zorg

Beste betrokkene bij Buiten Zorg,

Buiten Zorg wordt niet alleen mooier, het gebouw wordt ook nog eens duurzamer. Om dat te bereiken start een unieke crowdfundingscampagne die 500 zonnepanelen op het dak mogelijk gaat maken. Hoewel de actie pas start op 27 juli, kunt u als betrokken inwoner al een week eerder inschrijven, namelijk vanaf vrijdag 20 juli 12.00 uur.

Ook u kunt mede-eigenaar worden van het zonnedak op Buiten Zorg door een zonnedeel (á €25) aan te schaffen. Bij een succesvolle campagne zullen de 500 zonnepanelen in het najaar van 2018 kunnen worden geplaatst.

Investeren in Zonnedak Buiten Zorg is vanaf nu mogelijk. Kijk snel op 

www.zonnepanelendelen.nl/project/buitenzorg en ben er als eerste bij.

Kijk voor meer informatie op www.zonopzorg.nl    

Met vriendelijke groet,

Namens team Buiten Zorg een 2e jeugd

Logo wijkraad MSW 2009 incl banner

Volg ons op