Beste wijkbewoners,

Na onderling overleg met de Burendag/Rommelmarkt-commissie heeft het bestuur van Wijkraad Mayersloot-West besloten om de jaarlijkse Burendag/Rommelmarkt van zaterdag 26 september dit jaar NIET door te laten gaan vanwege de landelijke Corona-maatregelen.

Graag tot volgend jaar, indien mogelijk!

Blijf gezond en een fijne zomer toewenst!

Frank Bonsel

Voorzitter Wijkraad Mayersloot-West

Logo wijkraad MSW 2009 incl banner

Volg ons op